Spring naar inhoud

Recent Articles

23
sep

H. MISSEN KLEIN SION PASTOOR GEUDENS EN PASTOOR DE ZWART

18
sep

Steun de Week van het Leven!

Stirezo Pro-life: Tijdens de Week van het Leven willen we de ogen van Nederland openen voor het ongeboren leven. Zonder jouw hulp lukt dat niet. Help daarom mee en maak o.a. radioboodschappen mogelijk.
1. Maak direct een gift over op https://www.weekvanhetleven.nl/doneer (ANBI).
2. Deel dit bericht met zoveel mogelijk vrienden, bekenden en groepen!
Namens de allerkleinsten: hartelijk bedankt!

18
sep

Retraitehuis Klein Sion: H. Missen en Aanbidding

H. Missen en Aanbidding

Retraitecentrum Klein Sion
Arnhemsestraat 60
6974 AK Leuvenheim

H. Missen: maandag, dinsdag, woensdag (met rozenkrans en aanbidding) en vrijdag (met aanbidding) om 19.00 uur; donderdag en zondag om 10.00 uur.

Klein Sion wil aan ieder de gelegenheid bieden om zijn/haar relatie met God te ontdekken, herstellen, onderhouden of verdiepen. De realisatie hiervan geschiedt door het organiseren en mogelijk maken van: retraites (georganiseerd door Klein Sion of door derden);  lezingen; H. Eucharistievieringen; Uitstelling en Aanbidding van het Allerheiligste (woensdag en vrijdag, aansluitend aan de H. Mis). De gelegenheid wordt geboden om het sacrament van boete en verzoening te ontvangen (biecht) en/of een gebed met de bede om genezing. De inwonende priester: pastoor J. Geudens.

Contact: Klik hier

15
sep

Foto’s H. Mis

H. Mis: Retraitehuis Klein Sion in Leuvenheim
Foto’s: Annelies Marien

header


Gebeden van de H. Eucharistie

alt 1


Opheffing van het H. Lichaam van Christus

alt 2


Opheffing van het H. Bloed van Christus

alt 3


 

13
sep

Stirezo biedt Kamerleden pro-life petitie aan

Stichting Recht Zonder Onderscheid (Stirezo) heeft dinsdag een petitie aangeboden aan Tweede Kamerleden, waarin opnieuw gepleit wordt voor de afschaffing van abortus en euthanasie.

Dat gebeurde tijdens de jaarlijkse Nationale Gebedsdag, waarbij wordt gebeden voor bescherming van het ongeboren leven. Stirezo-bestuurslid Hugo Bos en hulpbisschop Everard de Jong van Roermond, overhandigden de petitie aan verschillende parlementariërs.

Aanwezige Kamerleden

Namens de christelijke partijen waren SGP-fractievoorzitter Kees vaan der Staaij en Hanke Bruins-Slot (CDA) aanwezig. CDA-er Martijn van Helvert en Carla Dik-Faber (CU) spraken de aanwezigen toe voor het aanbieden van de petitie. Ook Kamerleden Helma Lodders (VVD) en Léonie Sazias (50 Plus) waren ter plaatse tijdens het in ontvangst nemen van de petitie.

Volgens de organisatie woonden zo’n 200 mensen de gebedsdag bij, die werd afgesloten met een Mis in de St.-Jacobus de Meerdere-kerk in Den Haag.

Jaarlijks evenement

Stirezo is een katholieke stichting die opkomt voor de beschermwaardigheid van het menselijk leven. De pro-life organisatie werd in 1973 opgericht door pater Jan Koopman (1919-1997). De priester protesteerde elke tweede dinsdag van de maand op het Binnenhof tegen abortus. De Nationale Gebedsdag is een jaarlijks terugkerend evenement waarmee het werk van de oprichter wordt voortgezet.

Stirezo is onderdeel van Stichting Civitas Christiana.

BRON

12
sep

Het leven van Dora Visser

Dora Visser en haar kamertje

Op de achtergrond het kamertje van Dora in de pastorie – Copyright: A. Marien


Dora Visser Annelies Marien pastoor Geudens

Foto’s boven : Copyright A. Marien (links)


film 1


film 2


film 3


film 4


 

12
sep

Het leven van Dora Visser

Dora Visser en haar kamertje

Op de achtergrond het kamertje van Dora in de pastorie – Copyright: A. Marien


film 1


film 2


film 3


film 4


Dora Visser Annelies Marien pastoor Geudens

Foto: Copyright A. Marien (links)


10
sep

Groeten uit Leuvenheim

25
aug

21ste Zondag door het jaar, B, 2018

pray non stop

Inleiding

De meesten van ons gaan sinds hun kindertijd elke zondag of toch bijna elke zondag naar de H. Mis. Voor veel gelovigen is het jammer genoeg een soort van routine geworden, waaruit, bij manier van spreken, het hart verdwenen is. Er is nog weinig besef over van wat er allemaal gebeurt en waar het om draait.

Hierdoor komt het waarschijnlijk dat mensen afhaken, ‘het is maar een saaie boel’, ‘er worden woorden gesproken die weinig of niets meer zeggen’. In de een brief over de Eucharistie, sacrament van de liefde, staat geschreven: “De heilige Eucharistie is het geschenk van de zelfgave van Jezus Christus, waardoor Hij ons Gods oneindige liefde voor iedere mens openbaart.” Dit gebeurt elke H. Mis, elke Eucharistie, opnieuw. Het is aan ons om voor die liefde te leren openstaan en ze te leren kennen. Daarvoor hebben we tijd nodig. Is het misschien daarom dat de…

View original post 834 woorden meer

18
aug

20ste  Zondag door het jaar B (2018)

Eten en drinken zijn basisbehoeften voor de mens, basisbehoeften voor zijn lichamelijk leven. Maar eten en drinken zijn tegelijk symbolen van de diepere levensbehoeften, van de geestelijke dingen, want de mens heeft die even hard nodig en als het erop aan komt misschien zelfs nog wel harder dan dat lichamelijk eten en drinken. Want die geestelijke dingen, daarvan hangt zijn geluk af, zijn geestelijk welbevinden.

Je moet wijs leven, zegt de Bijbel: je moet de juiste dingen kiezen, de juiste dingen doen, want alleen een wijze mens wordt gelukkig, alleen een wijze mens staat bij God in de gunst.

In de eerste lezing van deze zondag wordt de wijsheid voorgesteld als een vrouw die mensen uitnodigt te eten van het brood dat zij geeft, te drinken van de wijn die zij gemengd heeft. De mens wordt uitgenodigd wijs te worden en het geestelijk voedsel te eten dat zij aanreikt want alleen zo word je wijs, alleen zo vind je genade in Gods oog. Want alleen de wijzen zullen leven, de dwazen zullen sterven.

In het evangelie zegt Jezus, dat Hij Zelf die wijsheid is. Hij leert niet die wijsheid alleen. Hij is Zelf die wijsheid. Wil je wijs zijn, wil je genade vinden in God oog, wil je Leven (leven met een hoofdletter), dan moet je Hem in je opnemen. Kon je dat de vorige zondagen, in de gedeeltes uit hoofdstuk 6 van het Johannesevangelie nog symbolisch opvatten: je moet mijn woorden in je opnemen; je moet mijn woorden eten; je moet leven van wat Ik zeg; vandaag gaat Jezus beslissend verder.

 
Wil je wijs zijn, wil je genade vinden in Gods ogen, wil je Leven (met een hoofdletter), dat wil zeggen: Leven boven dit aardse bestaan uit, eeuwig Leven, dan moet je mijn Vlees eten en mijn Bloed drinken. Dat is niet meer symbolisch. Vlees eten en bloed drinken is zo concreet dat het merendeel van zijn toehoorders afhaakt. Het klinkt kannibalistisch en ze zeggen: die woorden zijn hard. Hij is gek geworden, maar Jezus neemt er geen enkel woord van terug. Hij laat ze heengaan. Hij laat ze weg gaan.

 
Als ze zijn Vlees niet willen eten en zijn Bloed niet willen drinken, kunnen ze niet bij Hem horen; kunnen ze het eeuwig Leven dat Hij komt brengen niet ontvangen. Hij zegt het nog duidelijker: mijn Vlees is echt voedsel en mijn Bloed is echte drank. Hier kan toch geen misverstand meer over verstaan.

Toch is dat in de kerkgeschiedenis wel geweest. In alle tijden zijn er mensen geweest die deze woorden niet aanvaarden zoals ze er staan, maar er een of andere symbolische duiding aan geven, een ‘bij wijze van spreken’. De katholieke en ook de orthodoxe Kerk is altijd blijven vasthouden aan de werkelijke betekenis van de woorden van Jezus en daarom staat in deze kerken de Eucharistie (de H. Mis met de H. Communie) centraal. Het is namelijk het werkelijke Vlees en Bloed van de Heer waardoor wij verlost worden, waardoor we Eeuwig Leven ontvangen. De Heer wil ons niet voeden met zijn Woord alleen maar met Zichzelf, voor ons heil geofferd aan de Vader, met zijn Vlees en Bloed dat spijs en drank van Eeuwig Leven wordt.

 
Het is niet toevallig dat protestanten praktisch alleen maar woorddiensten houden en maar een paar keer per jaar avondmaal vieren. Omdat ze een symbolisch verstaan van het sacrament hebben, voegt dat ook nauwelijks iets toe aan het Woord.
 

Wij geloven het woord van Jezus dat de ware wijsheid is, dat het voor ons van levensbelang is, dat wij het Brood dat zijn Vlees is eten, want zo alleen gaat Hij meer en meer in ons leven en hebben we Leven (met een hoofdletter) in ons.

Maar laten we ons niet vergissen. Het heeft alleen maar zin zijn Vlees te eten en zijn Bloed te drinken, als we ook zijn Woord in ons opnemen en ernaar leven. Iemand die zich in de praktijk niets aantrekt van het Woord, die niet leeft volgens de geboden en zich niet bekeert, eet en drinkt zichzelf een veroordeling als hij te Communie gaat, zegt Paulus.

 
Woord en sacrament, leven en heilige Communie moeten hand in hand gaan want anders bezondig je aan het Lichaam en Bloed van Christus de Heer. In die zin is het zeker wijs voor mensen die nauwelijks ooit in de kerk komen en zich van de geboden van de Kerk niet veel aantrekken om niet te Communie te gaan, zonder eerste schoon schip te maken…

 

Bron: Mennenpr.nl

%d bloggers liken dit: