Dietrich Bonhoeffer

Standaard

Von Guten Mächten wunderbar geborgen

Dietrich Bonhoeffer

Von guten Mächten treu und still umgeben,

behütet und getröstet wunderbar,

so will ich diese Tage mit euch leben

und mit euch gehen in ein neues Jahr;

Von guten Mächten wunderbar geborgen

erwarten wir getrost, was kommen mag.

Gott ist mit uns am Abend und am Morgen

und ganz gewiß an jedem neuen Tag.

noch will das alte unsre Herzen quälen,

noch drückt uns böser Tage schwere Last.

Ach Herr, gib unsern aufgescheuchten Seelen

das Heil, für das Du uns bereitet hast.

Von guten Mächten wunderbar geborgen

erwarten wir getrost, was kommen mag.-

Gott ist mit uns am Abend und am Morgen

und ganz gewiß an jedem neuen Tag.

Und reichst Du uns den schweren Kelch, den bittern,

des Leids, gefüllt bis an den höchsten Rand,

so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern

aus Deiner guten und geliebten Hand.

Von guten Mächten wunderbar geborgen

erwarten wir getrost, was kommen mag.

Gott ist mit uns am Abend und am Morgen

und ganz gewiß an jedem neuen Tag.

Doch willst Du uns noch einmal Freude schenken

an dieser Welt und ihrer Sonne Glanz,

dann woll’n wir des Vergangenen gedenken,

und dann gehört Dir unser Leben ganz.

Von guten Mächten wunderbar geborgen

erwarten wir getrost, was kommen mag.

Gott ist mit uns am Abend und am Morgen

und ganz gewiß an jedem neuen Tag.

Laß warm und still die Kerzen heute flammen

die Du in unsre Dunkelheit gebracht,

führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen!

Wir wissen es, Dein Licht scheint in der Nacht.

Von guten Mächten wunderbar geborgen

erwarten wir getrost, was kommen mag.

Gott ist mit uns am Abend und am Morgen

und ganz gewiß an jedem neuen Tag.-

Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet,-

so laß uns hören jenen vollen Klang

der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet,

all Deiner Kinder hohen Lobgesang.

Von guten Mächten wunderbar geborgen

erwarten wir getrost, was kommen mag.

Gott ist mit uns am Abend und am Morgen

und ganz gewiß an jedem neuen Tag.

Zaligverklaring Paus JP II

Standaard

Op het feest van de goddelijke barmhartigheid

02-04-2005: Paus Johannes Paulus II sterft in het Vaticaan op de zondag van het feest van de Goddelijke Barmhartigheid.

01-05-2011: Op de zondag van het feest van de Goddelijke Barmhartigheid de ritus van de zaligverklaring van Paus Johannes Paulus II, wordt gecelebreerd door Paus Benedictus XVI op het Sint Pietersplein in het Vaticaan.

Paus Benedictus XVI heeft begin dit jaar het decreet ondertekend voor de zaligverklaring van Paus Johannes Paulus II. De ritus van de zaligverklaring zal op 1 mei zal plaatsvinden. Dit jaar is het op zondag 1 mei het feest van de Goddelijke Barmhartigheid. Dit feest werd door Paus Johannes Paulus II zelf ingesteld, bij gelegenheid van de heiligverklaring van Zuster Faustina in het Heilig Jaar 2000.

Het feest wordt gevierd op de eerste zondag na Pasen; Beloken Pasen.

Voor deze plechtigheid worden tienduizenden Polen verwacht. De tombe met het lichaam van Paus Johannes Paulus II, nu nog in de crypte van de St. Pietersbasiliek, krijgt een plaats in de basiliek zelf, net als die van de andere Pausen die zalig of heilig verklaard werden. De zaligverklaring van de Poolse Paus is mogelijk dankzij de erkenning van de onverklaarbare genezing van de Franse religieuze Marie Simon-Pierre, die leed aan de ziekte van Parkinson.

Vgl. bron: http://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=680&nws=1207

WJD Madrid

Standaard
WJD  2011

In augustus 2011 vinden in Madrid de internationale Wereldjongerendagen plaats. De Limburgse Bedevaarten verzorgt de twee reisinitiatieven van het bisdom Roermond.
Met het bisdom Roermond op weg naar Madrid om een paar onvergetelijke weken te beleven, samen met honderdduizenden andere jongeren uit het bisdom en de wereldkerk, samen met de Heilige Vader! Vanuit Limburg worden twee geheel verzorgde reizen naar de Wereldjongerendagen in Madrid georganiseerd. De eerste optie die je kunt kiezen is een drieweekse reis per bus door Frankrijk en Spanje met deelname aan het voorprogramma in Avila en vervolgens de WJD zelf. Optie twee is een Retourtje WJD: een 12-daagse reis per vliegtuig rechtstreeks naar het wjd-voorprogramma en aansluitend de echte Word Youth Days in Madrid.

Of neem contact op met het bureau van de Limburgse Bedevaarten, tel: 043 – 3215715, e-mail: info@bedevaarten.com (bron: http://www.bedevaarten.com)

pastoor Geudens

Al had ik elke fout

Comment 1 Standaard

Ter ere van Theresia

1. Al had ik elke fout, elke misdaad bedreven, dan nog behield ik steeds hetzelfde vertrouwen. Want ik weet al te goed dat die hoeveelheid aan fouten een druppel blijkt te zijn die in een vuur verdwijnt. (bis)

2. Geef me een hart dat brandt, dat verteerd wordt van liefde, een hart tot steun en kracht dat altijd blijft branden, dat altijd mij bemint, tot in mijn zwakheid mij liefheeft, dat steeds over mij waakt, bij dag, bij nacht mij leidt. (bis)

3. Nooit eerder was een mens zo vervuld door de liefde dat hij zijn leven gaf, mij zozeer beminde. Geen mens dan Hij alleen, mijn God, die mens werd op aarde en die geleden heeft, mijn broeder en mijn Heer. (bis)

4. Al wat wij doen voor U, zelfs de mooiste der daden, is werkelijk wat waard, wanneer het de liefde van uw Hart uit kan stralen. Dus mijn doen en mijn laten, ik leg het in uw hart dat steeds van liefde brandt. (bis)

5. Ach, niemand is in staat heel uw wet na te leven. Maar levend als uw kind, ontvang ik uw zegen en zo ben ik in staat U heel mijn leven te geven. Mijn heiligheid zijt Gij, uw liefde leeft in mij.

6. Nooit eerder was een mens zo vervuld door de liefde dat hij zijn leven gaf, mij zozeer beminde. Geen mens dan Hij alleen, mijn God, die mens werd op aarde en die geleden heeft, mijn broeder en mijn Heer. (bis)

7. Al had ik elke fout, elke misdaad bedreven, dan nog behield ik steeds hetzelfde vertrouwen. Want ik weet al te goed dat die hoeveelheid aan fouten een druppel blijkt te zijn die in een vuur verdwijnt. (bis)

Bron: http://www.youtube.com/watch?v=EHHJFTOGpLM