SamenLoop voor Hoop Landgraaf met koor Rejoice, foto’s en video

Standaard

SamenLoop voor Hoop met Rejoice

Op 2 en 3 juli 2011 heeft de eerste SamenLoop voor Hoop actie plaatsgevonden in de gemeente Landgraaf. De SamenLoop voor Hoop actie is een sponsoractie ten gunste van de kankerbestrijding ondersteund door het Koningin Wilhelmina Fonds (KWF). Landelijk worden al enige jaren dit soort acties georganiseerd waarbij sponsoren – deelnemers en andere ondersteuners proberen een bedrag bij elkaar te krijgen ter ondersteuning van de kankerbestrijding.

Zo is ook dit jaar in Landgraaf voor de eerste keer deze actie georganiseerd. De actie houdt mede in om met diverse teams een 24-uurs sponsorloop over een uitgezet parcours van circa 400 meter te volbrengen. Eenieder kan ten gunste van de actie doneren bij de organisatie. Op 3 juli 2011 rond 17.00 uur werd bekend gemaakt dat de actie in deze twee dagen een voorlopige opbrengst heeft opgeleverd van 35.000 Euro ten behoeve van de kankerbestrijding.

Dit bedrag loopt nog altijd op door donaties die binnenkomen na de actie.

Het koor Rejoice uit Nieuwenhagerheide heeft dit jaar ook deelgenomen aan de Samenloop voor Hoop in Landgraaf. Tijdens een H. Mis van 18 juni j.l. in de kerk H. Hart van Jezus, Nieuwenhagerheide, heeft het koor aandacht geschonken aan dit evenement. Samenloop voor Hoop ontstond in 1985 in de VS toen dr. Gordon Klatt samen met een enthousiast team 24 uur op een sportveld wandelde en daarmee 27.000 dollar ophaalde voor de kankerbestrijding. In 2006 vond de eerste Nederlandse Samenloop plaats ten bate van KWF Kankerbestrijding.

In de avond in het donker was er de Kaarsenceremonie. Een indrukwekkend onderdeel van de Samenloop voor Hoop. Het is hét moment om stil te staan bij kankerpatiënten, ex-kankerpatiënten en alle mensen die de strijd tegen kanker hebben verloren. Het is het moment waarop iedereen beseft waar de Samenloop voor Hoop eigenlijk om draait. Na 24 uur wandelen was de Samenloop afgelopen.

Skylens Luchtfotografie en Video heeft zich die twee dagen belangeloos ingezet met hun apparatuur om mooie en unieke opnames te maken. Het betreft hier foto en videomateriaal. Uit dit materiaal heeft Skylens Luchtfotografie en Video een video samengesteld welke aan de organisatie is aangeboden op 31 augustus 2011. Deze video samenstelling is vervolgens op het YouTube kanaal van Skylens Luchtfotografie en Video openbaar gemaakt. Zie hiervoor YouTube kanaal: YouTube kanaal ‘Skylens.NL’,  http://youtu.be/pEm1DOhifeI


Uiteindelijk is het streven om deze video op DVD uit te brengen ter herinnering aan deze twee mooie dagen. Over het uitbrengen van deze video zal nog nadere informatie verschijnen op website http://www.skylens.nl maar ook op de website van de SamenLoop voor Hoop in Landgraaf; http://www.landgraaf.samenloopvoorhoop.nl

Bronnen: www.skylens.nl en http://landgraaf.samenloopvoorhoop.nl

Opbrengst Landgraaf € 35.000 voor KWF

Standaard

Op 2 juli 2011 liepen 2 jonge survivors de eerste ronde van de Samenloop voor Hoop Landgraaf met de vlag. Achter hen 56 teams met in totaal 850 deelnemers. De start van 24 uur wandelen met een mooi omlijstend programma. De kaarsenceremonie rond 23.00 uur was zeer indrukwekkend. Zondag 3 juli rond 16.00 uur maakte de organisatie de opbrengst van deze bijzonder actie bekend. Er is in totaal € 35.000 bij elkaar gebracht voor KWF Kankerbestrijding. Een mooi resultaat voor deze eerste Samenloop in Landgraaf.
Locatie Landgraaf
Tot zover even dit korte bericht. Volg de komende dagen de lokale en regionale media. Later deze week komt er een uitgebreider verslag van de organisatie.

bron van dit bericht: http://landgraaf.samenloopvoorhoop.nl

Samenloop voor Hoop in Landgraaf met het koor Rejoice

Standaard

Het koor Rejoice deed en doet gisteren en vandaag mee aan de Samenloop voor Hoop in Landgraaf.

Samenloop voor Hoop ontstond in 1985 in de VS toen dr. Gordon Klatt samen met een enthousiast team 24 uur op een sportveld wandelde en daarmee 27.000 dollar ophaalde voor de kankerbestrijding. In 2006 vond de eerste Nederlandse Samenloop plaats ten bate van KWF Kankerbestrijding.

Toen het donker werd gisterenavond vond de Kaarsenceremonie plaats, het indrukwekkend onderdeel van de Samenloop voor Hoop. Het is hét moment om stil te staan bij kankerpatiënten, ex-kankerpatiënten en alle mensen die de strijd tegen kanker hebben verloren. Het is het moment waarop iedereen beseft waar de Samenloop voor Hoop eigenlijk om draait. Na 24 uur wandelen is de Samenloop straks om 16.00 uur afgelopen.

Foto’s

Hierbij alvast wat eerste indrukken van van de opening Samenloop voor Hoop in Landgraaf https://picasaweb.google.com/runningherm/020711SamenloopVoorHoop#

Bron: http://landgraaf.samenloopvoorhoop.nl

Eerste indrukken

Standaard

Ongeveer een maand geleden – op 30 mei om precies te zijn – ben ik verhuisd vanuit Geulle/Moorveld naar de Hoogstraat 139 in Nieuwenhagerheide. Nu na een maand begin ik langzaam maar zeker te wennen aan de nieuwe omgeving, aan de nieuwe mensen, aan de nieuwe parochies, aan de nieuwe werkopdracht en aan de nieuwe priestercollega pastoor Jongen. Voorheen was ik werkzaam in drie parochies met in totaal plusminus 9500 parochianen, nu in zes parochies met in totaal ongeveer het dubbele. In de dorpen Bunde, Geulle en Moorveld bestond het pastoraal team uit twee personen, ik werkte er samen met een pastoraal medewerkster. Nu werken pastoor Jongen en ik samen vanuit een priesterteam. Een nieuwe benoeming en een idem dito verhuizing zetten de wereld even op zijn kop. Vertrouwelijkheden en bekende structuren moeten losgelaten worden, geliefde parochianen en hulpvaardige medewerkers maken baan voor een nieuwe toekomst met andere structuren en andere gezichten.

De eerste indrukken zijn heel positief; een geweldig ontvangst tijdens de installatie en presentatie in de H. Hart van Jezus en H. Familieparochie. Een indrukwekkende ervaring tijdens de heilige Mis van de liefhebbende God op deze nieuwe plek heb ik ervaren als een bevestiging van Boven. Een indrukwekkende processie in Schaesberg met aansluitend frühshoppen. Het vriendelijke welkom bij u heeft me werkelijk goed gedaan en op deze plaats wil ik u allen daar hartelijk voor danken!

Na een hartelijk ontvangst door de twee kerkbesturen en pastoor Jongen spreek ik de hoop uit dat we een lange toekomst samen mogen hebben met een open communicatie en een goede samenwerking. Gods Zegen!

Pastoor Geudens

De stille revolutie tussen Pasen en Pinksteren

Standaard

Stille Revolutie

Door Mark Van de Voorde

Tussen Pasen en Pinksteren is een stille tijd. Ogenschijnlijk althans: wat gebeurt, is aan het oog onttrokken. Niemand heeft er weet van, tenzij de betrokkenen zelf. De leerlingen zijn naar huis gegaan, komen af en toe nog samen, maar zijn maatschappelijk niet meer zichtbaar. De wereld is met andere dingen bezig dan met de dood en de verrijzenis van Jezus.

Tussen Pasen en Pinksteren is echter niet zonder meer een stille tijd, het is ook de tijd van de stille revolutie. De stille revolutie die tussen Pasen en Pinksteren plaatsgrijpt, is de revolutie van de religieuze en mystieke ervaringen in de donkere nacht van de ziel: wanneer de leerlingen gevangen zitten in de netten van angst, twijfel en ongeloof. Zo’n revolutie kan niet worden neergeslagen, want ze toont zich niet aan de oppervlakte. Toch heeft ze gevolgen, voor lange tijd. Het zou wel eens kunnen dat wij ook zo’n tijd van stille revolutie meemaken, de revolutie van de mentale herbewapening van de Kerk.

De Bijbel is ter zake interessant. Tussen Pasen en Pinksteren grijpen bij de leerlingen van de geëxecuteerde rabbi Jezus de Christus uit Nazareth ervaringen plaats die hun hele denken en doen omver zullen gooien. We mogen ervan horen in de lezingen van de “tussentijd”: Emmaüs, de apostelen, Thomas, de visvangst bij het meer van Tiberias. Daarmee eindigt het niet. Johannes schrijft: “Er zijn nog veel andere dingen die Jezus gedaan heeft. Maar als ze een voor een beschreven werden, dan zou naar mijn mening zelfs de hele wereld te klein zijn voor de boeken die men dan zou moeten schrijven.”

Je kunt zeggen dat ook de hedendaagse Kerk zich bevindt tussen Pasen en Pinksteren. Niet alleen volgens de liturgische kalender, maar ook qua mentaliteit. Ze heeft zich, na al die vreselijke misstappen van haar kant en valse getuigenissen van de andere kant, teruggetrokken uit het publieke leven en is niet opvallend zichtbaar in het maatschappelijke landschap. Integendeel, de Kerk lijdt aan pleinvrees. Ze is binnenkamers geworden, knusjes getroebleerd, zoals de leerlingen die eerste dagen. De Kerk is zo met zichzelf bezig, dat ze vergeet bezig te zijn met wat de wereld beroert: geluk, hoop, liefde, rechtvaardigheid én geloof. Als de Kerk zich terugtrekt, laat ze de wereld goddeloos worden.

Toch broedt in deze beloken tijd heel wat. In het verborgene. Het zou wel eens de belangrijkste tijd kunnen zijn voor de toekomst. Het was in zo’n dagen waarin het leven slingert tussen vrees en hoop, twijfel en vertrouwen, ongeloof en geloof, dat de leerlingen hun diepste ervaring van Gods aanwezigheid kenden, maar ook hun zending begrepen: “Gaat uit over de wereld.” Opvallend was dat al die herkenningen plaatsgrepen, wanneer de leerlingen bijeenwaren. Thomas zag pas, toen hij zich aansloot bij de andere apostelen. Ook wij komen pas tot geloof, wanneer we anderen in geloof en twijfel ontmoeten.

Je moet opstaan en doorgaan. Dat was het wat die leerlingen van Emmaüs deden: ze keerden naar de wereld terug. Met Pinksteren legden de leerlingen getuigenis af. Het wordt ook stilaan tijd dat wij opstaan en naar de wereld terugkeren. De wereld wacht op ons.

Vgl bron: http://www.rorate.com/nieuws/nws.php?id=66402