Koor Rejoice in Nieuwenhagerheide

Standaard

Rejoice

Het jongerenkoor Rejoice is eind 2004 opgericht als een vervolg op het jeugdkoor van de parochie H. Hart van Jezus Nieuwenhagerheide. Het koor bestaat uit 9 leden. De deelname aan de koorcd award was voor het koor een activiteit in het kader van het 5 jarig bestaansjubileum. Het repertoire bestaat uit religieuze liederen. Daarmee luistert Rejoice een aantal missen op in de parochie van Nieuwenhagerheide. Jo Louppen bespeelt de elektrische piano en dirigeert het koor.

Luister hier naar: Kyrie Jazz Mass (B. Chilcott) (bron: www.open.ou.nl)

Meer weten over religieus (jongeren)koor Rejoice?

Contact: boschjackie@hotmail.com

Bron tekst vgl. http://koorcd-sez.blogspot.com/2010/04/63-rejoice.html,

Bron: afbeelding https://pastoorgeudens.files.wordpress.com/2020/01/37e13-img_1222.jpg?w=300

SamenLoop voor Hoop Landgraaf met koor Rejoice, foto’s en video

Standaard

SamenLoop voor Hoop met Rejoice

Op 2 en 3 juli 2011 heeft de eerste SamenLoop voor Hoop actie plaatsgevonden in de gemeente Landgraaf. De SamenLoop voor Hoop actie is een sponsoractie ten gunste van de kankerbestrijding ondersteund door het Koningin Wilhelmina Fonds (KWF). Landelijk worden al enige jaren dit soort acties georganiseerd waarbij sponsoren – deelnemers en andere ondersteuners proberen een bedrag bij elkaar te krijgen ter ondersteuning van de kankerbestrijding.

Zo is ook dit jaar in Landgraaf voor de eerste keer deze actie georganiseerd. De actie houdt mede in om met diverse teams een 24-uurs sponsorloop over een uitgezet parcours van circa 400 meter te volbrengen. Eenieder kan ten gunste van de actie doneren bij de organisatie. Op 3 juli 2011 rond 17.00 uur werd bekend gemaakt dat de actie in deze twee dagen een voorlopige opbrengst heeft opgeleverd van 35.000 Euro ten behoeve van de kankerbestrijding.

Dit bedrag loopt nog altijd op door donaties die binnenkomen na de actie.

Het koor Rejoice uit Nieuwenhagerheide heeft dit jaar ook deelgenomen aan de Samenloop voor Hoop in Landgraaf. Tijdens een H. Mis van 18 juni j.l. in de kerk H. Hart van Jezus, Nieuwenhagerheide, heeft het koor aandacht geschonken aan dit evenement. Samenloop voor Hoop ontstond in 1985 in de VS toen dr. Gordon Klatt samen met een enthousiast team 24 uur op een sportveld wandelde en daarmee 27.000 dollar ophaalde voor de kankerbestrijding. In 2006 vond de eerste Nederlandse Samenloop plaats ten bate van KWF Kankerbestrijding.

In de avond in het donker was er de Kaarsenceremonie. Een indrukwekkend onderdeel van de Samenloop voor Hoop. Het is hét moment om stil te staan bij kankerpatiënten, ex-kankerpatiënten en alle mensen die de strijd tegen kanker hebben verloren. Het is het moment waarop iedereen beseft waar de Samenloop voor Hoop eigenlijk om draait. Na 24 uur wandelen was de Samenloop afgelopen.

Skylens Luchtfotografie en Video heeft zich die twee dagen belangeloos ingezet met hun apparatuur om mooie en unieke opnames te maken. Het betreft hier foto en videomateriaal. Uit dit materiaal heeft Skylens Luchtfotografie en Video een video samengesteld welke aan de organisatie is aangeboden op 31 augustus 2011. Deze video samenstelling is vervolgens op het YouTube kanaal van Skylens Luchtfotografie en Video openbaar gemaakt. Zie hiervoor YouTube kanaal: YouTube kanaal ‘Skylens.NL’,  http://youtu.be/pEm1DOhifeI


Uiteindelijk is het streven om deze video op DVD uit te brengen ter herinnering aan deze twee mooie dagen. Over het uitbrengen van deze video zal nog nadere informatie verschijnen op website http://www.skylens.nl maar ook op de website van de SamenLoop voor Hoop in Landgraaf; http://www.landgraaf.samenloopvoorhoop.nl

Bronnen: www.skylens.nl en http://landgraaf.samenloopvoorhoop.nl

Parochieblad juli-augustus 2011

Standaard

Het nieuwste parochieblad

Kerkklokje

Ons parochieblad wordt huis-aan-huis verspreid binnen onze beide parochies.

Als pdf-file: http://www.heidelicht.nl/archief/2011/2011_08.pdf ; editie 2011-08: 9 juli – 2 september 2011, thema ‘’vacare – leeg worden”.
Bron: http://www.heidelicht.nl/actueel.htm